Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: „Budowa drogi rowerowej Praszka–Aleksandrów” Zadanie nr I i II
Termin składania ofert: 07.05.2019 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (28MB)
Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie I:

PDFinf20190524.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie II:

PDFzaw20190524.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML