Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne dot. zaopiniowania projektów zmiany statutów sołectw

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Praszka do konsultacji

Projektów zmiany statutów sołectw

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 02.04.2019 r. do dnia 09.04.2019 r. osobiście, za pośrednictwem poczty pod adresem Urząd Miejski w Praszce Plac Grunwaldzki 13 46-320 Praszka lub do sołtysa.

Burmistrz
/-/ Jarosław Tkaczyński

Załączniki:
PDFZ32-2019.pdf
DOCXwzor ankiety.docx

Wersja XML