Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Nazwa zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Praszka
Termin przetargu: 18.03.2019 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFogl20190214.pdf
Wersja XML