Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej
Termin składania ofert: 11.02.2019 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zmiana SIWZ: PDFzmiana SIWZ 28012019.pdf
Ogłoszenie do zmiany ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/46a9c757-856a-4dfd-84f5-36e06047dc1a
Ogłoszenie do zmiany ogłoszenia: Ogłoszenie
Zmiana SIWZ ZIPZmiana SIWZ
Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja 20190211.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf.20190219.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/dadff46f-4a05-4e13-ad9f-520ad931d0cf
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8062184
w tym miesiącu: 28656
dzisiaj: 2773

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1