Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie

Nazwa konkursu: Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka"
Termin składania ofert: 15-01-2019 r.
Ogłoszenie: PDFZ130-2018.pdf
ZIPzałaczniki.zip
PDFU122-XIII-2011.pdf
PDFZ0151-14-2012.pdf
Ogłoszenie o podziale i wysokości dotacji: PDFogl20190131.pdf
PDFZ30-2019.pdf
PDFinf20190322.pdf
Wersja XML