• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023

Nr sesji Data sesji Projekty uchwał
ROK 2019
XII/2019 17-10-2019 r. PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie dotacji celowej do budowy studni.pdf
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie dotacji celowej dla OSP Skotnica.pdf
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie uchylenia uchwały dot dotacji dla OSP.pdf
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie porozumienia z Gorzowem Śląskim na przewozy.pdf
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie utworzenia zlobka i nadanie mu statutu.pdf
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie wyboru ławników.pdf
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17- w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2019 rok.pdf
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie odwołania skarbnika Gminy Praszka.pdf
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie powołania skarbnika Gminy Praszka.pdf
PDFuchwała.projekt.XII.2019.10.17-w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odp ścieków.pdf
XI/2019 12-09-2019 r. PDFProjekt uchwaly - w sprawie preferencji dla przedsiębiorców.pdf
PDFProjekt uchwaly - w sprawie skargi WSA.pdf
PDFProjekt uchwaly - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf
PDFProjekt uchwaly - w sprawie wyboru Zespołu Opiniującego ławnicy.pdf
PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmian w budzecie.pdf
PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany Statutu gminy Praszka.pdf
PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany WPF objaśnienia.pdf
PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany WPF zalacznik nr 1.pdf
PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany WPF zalacznik nr 2.pdf
X/2019 01-08-2019 r. PDFprojekt uchwaly - super przedszkolak.pdf
PDFprojekt uchwaly - zmiana budżetu.pdf
IX/2019 27-06-2019 r. PDFprojekt uchwaly - budżet obywatelski.pdf
PDFprojekt uchwaly - inkaso dla sołtysów.pdf
PDFprojekt uchwaly - kredyt długoterminowy.pdf
PDFprojekt uchwaly - pomoc powiatowi oleskiemu.pdf
PDFprojekt uchwaly - udzielenie absolutorium.pdf
PDFprojekt uchwaly - wotum zaufania raport.pdf
PDFprojekt uchwaly - WPF.pdf
PDFprojekt uchwaly - zatwierdzenie sprawozdania za 2018 rok.pdf
PDFprojekt uchwaly - zmiana budżetu.pdf
VIII/2019 28-05-2019 r. PDFprojekt uchwaly - dotacja osp strojec.pdf
PDFprojekt uchwaly - sprawienie pogrzebu przez gmine.pdf
PDFprojekt uchwaly - udzielenie pomocy powiatowi oleskiemu.pdf
PDFprojekt uchwaly - przyjecie raportu strategii.pdf
PDFprojekt uchwaly - siec szkol.pdf
PDFprojekt uchwaly - siec przedszkoli.pdf
VII/2019 16-04-2019 r. PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -przekształcenie SP3.pdf
PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -przekształcenie strojec.pdf
PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -ZMIANA STATUTOW SOLECTW.pdf
PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -zmiana budżetu.pdf
PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -kredyt długoterminowy.pdf
PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -porozumienie z kluczborkiem.pdf
PDFprojekt uchwały ... VII.2019.2019.04.16 -zasady zniżek dla dyrektorów.pdf
VI/2019 04-04-2019 r. PDFProjekt uchwaly - zmiana w budżecie.pdf
V/2019 14-03-2019 r. PDFProjekt uchwaly - porozumienie z Gminą Gorzów Śl.pdf
PDFProjekt uchwaly - program opieki nad zwierzetami.pdf
PDFProjekt uchwaly - uchylenie preferencji.pdf
PDFProjekt uchwaly - udzielenie bonifikaty.pdf
PDFProjekt uchwaly - zmiana WPF.pdf
PDFprojekt uchwaly - zmiana WPF objasnienia + zalacznik.pdf
PDFProjekt uchwaly - zmiany w budzecie.pdf
IV/2019 22-01-2019 r. PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - diety sołtysów.pdf
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - diety sołtysów.pdf
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - DOTACJA OSP praszka.pdf
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - DOTACJA OSP praszka.pdf
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - przedszkole Gana.pdf
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - przedszkole Gana.pdf
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - rezygnacja ze strefy parkowania.pdf
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - rezygnacja ze strefy parkowania.pdf
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - siedziba SPS 3.pdf
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - siedziba SPS 3.pdf
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - szkoła Strojec.pdf
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - szkoła Strojec.pdf
PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - zmiana w budżecie.pdf
ROK 2018
III/2018 20-12-2018 r. PDFprojekt.uchwały - program ochrony środowiska.pdf
PDFprojekt.uchwały - przyjęcie raportu ochrony środowiska.pdf
PDFprojekt.uchwały - program usuwania azbestu.pdf
PDFprojekt uchwały -zmiany w budzecie w 2018.pdf
PDFProjekt uchwaly - budzet 2019.pdf
PDFProjekt uchwały - WPF 2019.pdf
II/2018 04-12-2018 r. PDFprojekt.uchwały - określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf
PDFprojekt.uchwały - program Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów.pdf
PDFprojekt.uchwały - program AA.pdf
PDFprojekt.uchwały - Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFprojekt.uchwały - zmiana w budżecie.pdf
PDFprojekt.uchwały - diety radnych.pdf
PDFprojekt.uchwały - plany pracy komisji stałych.pdf
PDFprojekt.uchwały - podwyższenia kryterium dochodowego.pdf
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7885933
w tym miesiącu: 78399
dzisiaj: 583