• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek w ramach projektu pn."Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert: 07.12.2018 r. do godz. 12.00
Dokumenty: PDFrozeznanie rynku - Oś.0704.10.2018.pdf
DOCXFormularz ofertowy - wycieczka Załącznik Nr 1.docx
DOCProjekt umowy- wycieczki - Praszka-Warszawa.doc
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20181207.pdf
Info4rmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20181217.pdf
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7967599
w tym miesiącu: 48478
dzisiaj: 305

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1