Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dot. wykonania urządzenia wodnego przy oczyszczalni ścieków w Praszce.

Szczegóły w załączniku: PDFinf20181115.pdf

Wersja XML