Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozwolenia wodnoprawne

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do wód powierzchniowych tj. do rzeki Prosny, za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego w miejscowości Praszka na działce nr ewid. 58/1 obręb 0052 Praszka, miasto Praszka, powiat oleski, woj. opolskie, z terenu drogi krajowej nr 42 w km 54+610 - 54+800
  Data publikacji: 01-03-2021 11:34
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego przepustu na rowie przydrożnym pod zjazdem z OK 45 zlokalizowanego na dz. nr 50/2 i 16/1, średnicy 400 mm, długości 13,9 m i wykonaniu w jego miejscu nowego przepustu
  Data publikacji: 25-02-2021 12:35
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania: „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”
  Data publikacji: 07-02-2020 14:58
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Data publikacji: 07-02-2020 14:56
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji – pozwolenie wodnoprawnego dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka – granica województwa opolskiego”
  Data publikacji: 05-02-2020 14:51
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Gana.
  Data publikacji: 27-01-2020 15:07
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dot. wykonania urządzenia wodnego w Praszce
  Data publikacji: 26-11-2018 08:47
 • Informacja

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PPU GOSKOM Sp. z o.o., ścieków przemysłowych wytwarzanych w Zakładzie Marcegaglia Poland Sp. z o.o.
  Data publikacji: 31-07-2018 10:53
Wersja XML