Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2018 roku”
Termin składania ofert: 03.12.2018 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
DOCformularze - wersja edytowalna.doc
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27-11-2018 r.: ZIPwyj20181127.zip
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20181203.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20181206.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML