Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce"

Termin składania ofert: 28.09.2018 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a9fcf0fa-289e-4b4f-8d61-26b848b7ac16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ cz. 1 (47,24MB)
ZIPSIWZ cz. 3 (47,55MB)
ZIPSIWZ cz. 4 (49,26MB)
ZIPSIWZ cz. 2 (44,89MB)
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20180928.pdf (962,12KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20181018.pdf (508,08KB)
Sprostowanie: PDFsprostowanie 20181019.pdf (922,98KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie