• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce"

Termin składania ofert: 28.09.2018 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a9fcf0fa-289e-4b4f-8d61-26b848b7ac16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ cz. 1
ZIPSIWZ cz. 3
ZIPSIWZ cz. 4
ZIPSIWZ cz. 2
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20180928.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20181018.pdf
Sprostowanie: PDFsprostowanie 20181019.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7782524
w tym miesiącu: 78616
dzisiaj: 1396