Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Za rok 2017

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2017.
(oświadczenia składane w 2017 i 2018 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2017-JTkaczynski.pdf

Pracownicy samorządowi:

Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - PDFOM2017-DJanikowska.pdf
Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz Gmina - PDFOM2017-KPietrzynski.pdf
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOM2017-MZawis.pdf
Ilona Pondel - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOM2017-IPondel.pdf

Jednostki organizacyjne:

Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOM2017-JCzeszek.pdf
Leszek Krzyżanowski - Kierownik OPS w Praszce - PDFOM2017-LKrzyzanowski.pdf
Małgorzata Kaczmarek - Z-ca kierownika OPS w Praszce - PDFOM2017-MKaczmarek.pdf
Marzena Soberka - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Praszce - PDFOM2017-MSoberka.pdf
Grzegorz Leszczyński - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS w Praszce - PDFOM2017-GLeszczynski.pdf
Justyna Giec - Pracownik socjalny ds. świadczenia rodzinnego w OPS w Praszce - PDFOM2017-JGiec.pdf
Grażyna Mroczek - Pracownik socjalny ds. świadczenia wychowawczego w OPS w Praszce - PDFOM2017-GMroczek.pdf
Ewelina Moniak - Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych w OPS w Praszce - PDFOM2017-EMoniak.pdf
Zbigniew Szczerbik - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2017-ZSzczerbik.pdf
Jacek Pac - Dyrektor M-GOKiS w Praszce - PDFOM2017-JPac.pdf
Grzegorz Derengowski - Dyrektor ŚDS w Ganie - PDFOM2017-GDerengowski.pdf


Przedszkola:

Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOM2017-APoplawska.pdf
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOM2017-EKolodziej.pdf


Szkoły:

Lidia Kowalska-Owczarek - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOM2017-LKowalska-Owczarek.pdf
Jolanta Galant - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOM2017-JGalant.pdf
Iwona Ignaczak - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOM2017-IIgnaczak.pdf
Patrycja Belka - Dyrektora PSP nr 3 w Praszce - PDFOM2017-PBelka.pdf
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOM2017-RTobis.pdf
Halina Kowalczyk - Dyrektor ZS-P w Strojcu - PDFOM2017-HKowalczyk.pdf
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOM2017-MSmugowska.pdf


Inne:

Aneta Bugajska-Majka - Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOM2017-ABugajska-Majka.pdf
Ryszard Szymański - prezes zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2017-RSzymanski.pdf
Agnieszka Gońda - prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2017-AGonda.pdf

 

Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

Szkoły:

Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie Uwagi
Patrycja Belka dyrektor PSP nr 3 w Praszce PDFOM2017p-PBelka.pdf na początek sprawowania funkcji
Danuta Czemielewska-Cholak dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce PDFOM2017k-DCzemielewska-Cholak.pdf na koniec sprawowania funkcji


Inne:

Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie Uwagi
Magdalena Wiktorek PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - członek zarządu PDFOM2017k-MWiktorek.pdf na koniec sprawowania funkcji
Bogdan Pęcherczyk PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - członek zarządu  PDFOM2017k-BPecherczyk.pdf na koniec sprawowania funkcji
Ryszard Szymański PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - prezes zarządu PDFOM2017k-RSzymanski.pdf na koniec sprawowania funkcji
Ryszard Szymański PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - prezes zarządu PDFOM2017p-RSzymanski.pdf na początek sprawowania funkcji

 

Objaśnienia skrótów:
M-GOKiS - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
PP - Publiczne Przedszkole
PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa
ZPS - Zespół Placówek Specjalnych
ZS-P Zespół Szkolno-Przedszkolny
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy

Uwaga:
Zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 tj. z późn. zm.) część B oświadczenia majątkowego nie podlega udostępnieniu. Informację wyłączyła radca prawny Urzędu Miejskiego w Praszce - Agnieszka Ślusarek-Brenda

 

Wersja XML