Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ofert

Nazwa postępowania: Przetarg ofert na sprzedaż zbiorników na gaz płynny propan wraz z ich demontażem i oczyszczeniem terenu.
Termin składania ofert: 30.08.2018 r. do godz. 16.00
Ogłoszenie i inne dokumenty dot. postępowania: PDFZ78-2018.pdf
PDFZZ78-2018.pdf
Wersja XML