Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz dowozy doraźne
Termin składania ofert: 14.08.2018 r. godz. 12.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ.zip
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20180814-2.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20180822.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML