Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce
Termin składania ofert: 08.08.2018 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ cz. 1 (34,61MB) (37 MB)
ZIPSIWZ cz. 2 (47,07MB) (50 MB)
ZIPSIWZ cz. 3 (46,41MB) (49 MB)
ZIPSIWZ cz. 4 (46,00MB) (48 MB)

Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 01-08-2018 r.

Zmiana SIWZ:

PDFinf20180801.pdf (613,66KB)
PDFdokumentacja geotechniczna - pływalnia.pdf (19,63MB)
 
Zmiana SIWZ: PDFzmiana SIWZ20180803.pdf (1 018,74KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie
Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 07-08-2018r.: PDFodp20180807.pdf (1,28MB)
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20180814-1.pdf (206,93KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf.20180905.pdf (605,52KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie