Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce
Termin składania ofert: 08.08.2018 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ cz. 1 (37 MB)
ZIPSIWZ cz. 2 (50 MB)
ZIPSIWZ cz. 3 (49 MB)
ZIPSIWZ cz. 4 (48 MB)

Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 01-08-2018 r.

Zmiana SIWZ:

PDFinf20180801.pdf
PDFdokumentacja geotechniczna - pływalnia.pdf
 
Zmiana SIWZ: PDFzmiana SIWZ20180803.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie
Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 07-08-2018r.: PDFodp20180807.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20180814-1.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf.20180905.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML