Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu
Termin składania ofert: 28.03.2018 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 23-03-2018 r. ZIPwyj20180323.zip
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20180328.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20180423.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML