Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Dostawa koparko - ładowarki
Termin składania ofert: 23.03.2018 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: PDFSIWZ
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 16-03-2018 r.
Zmiana SIWZ
PDFwyj20180316.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie
Wyjaśnienia z dnia 19-03-2018 r.
Zmiana SIWZ
PDFwyj20180319.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20180323.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu: PDFzaw20180327.pdf
Wersja XML