Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2018

Data

Nazwa postępowania

Umowa

22-02-2018 Przebudowa dróg wewnętrznych oraz gminnych na terenie gminy Praszka PDFum20180222.pdf
21-02-2018 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów. PDFum20180221.pdf
09-03-2018 Przebudowa części pomieszczeń budynku OPS w Praszce z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe – Etap II oraz remont pomieszczeń biurowych w budynku OPS PDFum20180309.pdf
07-05-2018 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu PDFum20180507.pdf
14-05-2018 Przebudowa ul. Astrów oraz drogi wewnętrznej-sięgacza przy ul. Mickiewicza w Praszce PDFum20180514.pdf
12-07-2018 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Kowale, gm. Praszka PDFum20180712.pdf
31-08-2018 Dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz dowozy doraźne PDFum20180831.pdf
12-09-2018 Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce PDFum20180912.pdf
25-10-2018
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce"
PDFum20181025.pdf
25-10-2018 Świadczenie usługi utrzymania, konserwacji i eksploatacji instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Praszka PDFum20181025-1.pdf
29-10-2018 Sprzedaż energii elektrycznej

PDFum20181029.pdf

18-12-2018 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2018 roku” PDFum20181218.pdf
Wersja XML