• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2018

Nazwa inwestycji: Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
Kontynuacja postępowania z roku 2017
2018-01-24 Obwieszczenie o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia PDFobw20180124.pdf
2018-01-25 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20180125.pdf
2018-04-03 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia PDFobw20180403.pdf
2018-04-12 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia PDFobw20180412.pdf
2018-04-26 Obwieszczenie o ponownym uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia PDFobw20180426.pdf
2018-05-28 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia PDFobw20180528.pdf
2018-06-13 Obwieszczenie o ponownym podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20180613.pdf
2018-07-18 Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFobw20180718.pdf
2018-08-09 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PDFobw20180809.pdf
2018-08-20 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Burmistrza Praszki nr IT.I.6220.4.75.2018 z dnia 09.08.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. PDFobw20180820.pdf
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7764905
w tym miesiącu: 60997
dzisiaj: 1572