Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów.
Termin składania ofert: 22.01.2018 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 10-01-2018 r. PDFwyj20180110.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20180122.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20180215.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8063268
w tym miesiącu: 29740
dzisiaj: 3857

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1