Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku ŚDS w miejscowości Gana
Termin składania ofert: 17.10.2017 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zapytania wraz z wyjaśnieniami do SIWZ PDFwyj20171005.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20171017.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20171024.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML