Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce

Nazwa zamówienia: Przebudowa części pomieszczeń budynku OPS w Praszce z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe – Etap I
Termin składania ofert: 18.08.2017 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zmiana SIWZ: PDFinf20170817.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20170818.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20170912.pdf
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8063224
w tym miesiącu: 29696
dzisiaj: 3813

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1