Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów przemysłowo – usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:

PDFProjekt planu
PDFUzasadnienie
PDFRysunek planu
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko
JPEGZałącznik do prognozy
PDFPismo20170214.pdf
PDFPismo20170217.pdf
PDFPismo20170419.pdf
PDFPismo20170509.pdf
 

Wersja XML