Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018
Termin składania ofert: 25.07.2017 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie
Zmiana SIWZ: PDFzm-SIWZ-20170724.pdf
PDFzm-SIWZ-20170726.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20170728.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20170816.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie

 

Wersja XML