Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Budowa toalety publicznej w Praszce
Termin składania ofert: 31.05.2017 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ - cz. 1
ZIPSIWZ - cz. 2
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20170601.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20170619.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML