Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2017

Nazwa inwestycji: Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2017-03-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20170329.pdf
2017-04-27 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. PDFobw20170427.pdf
2017-04-28 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. PDFpst20170428.pdf
2017-12-05 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odwieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45" PDFobw20171205.pdf
2017-12-07 Obwieszczenie Burmistrza Praszki o czynnym udziale stron postępowania w postępowaniu. PDFobw20171207.pdf
Postępowanie kontynuowane w roku 2018

 


Nazwa inwestycji: Zbieranie, składowanie oraz sortowanie odpadów metalowych typu złom gruby oraz cienki

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2017-06-28 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20170628.pdf
Wersja XML