Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce – Etap II
Termin składania ofert: 28.04.2017 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ cz. 1 (4,54MB)
ZIPSIWZ cz. 2 (36,62MB)
ZIPSIWZ cz. 3 (38,52MB)
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20170428.pdf (246,32KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20170509.pdf (292,09KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie