Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Praszka

Nazwa konkursu: Konkurs na stanowiska dyrektora: Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa z oddziałami przedszkolnymi w Kowalach
Termin składania ofert: 31.03.2017 r. do godz. 15.00
Ogłoszenie: PDFZ24-2017.pdf
Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej: PDFZ35-2017.pdf
Wersja XML