Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Gminy Praszka o udzielonych dotacjach o których mowa w art 80 ust. 2-3ae:

Zarządzenie Burmistrza Praszki w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji w 2017 r. dla placówek oświatowych: PDFZ119-2017.pdf, PDFZ142-2017.pdf

Zarządzenie Burmistrza Praszki w sprawie określenia statystycznej liczby dzieci/uczniów w placówkach oświatowych: PDFZ118-2017.pdf

Zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2017 dla placówek oświatowych ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Praszka: PDFZ34-2017.pdf

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2017 dla placówek oświatowych ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Praszka: PDFZ135-2017.pdf

 

Wersja XML