Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie

Nazwa konkursu: Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka"
Termin składania ofert: 20-02-2017 r.
Ogłoszenie: PDFZ15-2017.pdf
PDFZZ15-2017.pdf
ZIPzałaczniki.zip
PDFU122-XIII-2011.pdf
Informacja Burmistrza Praszki w sprawie podziału środków na dotacje PDFinf20170227.pdf
Wersja XML