Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na 2017 rok

 • Ogłoszenie o konkursie

  Otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Praszka
  Data publikacji: 12-04-2017 14:48
 • Ogłoszenie o konkursie

  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka"
  Data publikacji: 03-02-2017 09:29
 • Ogłoszenie o konkursie

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień
  Data publikacji: 01-12-2016 13:24
Wersja XML