Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Praszka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Termin składania ofert: 29.12.2016 r. godz. 12.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 22-12-2016 r. PDFwyj20161222.pdf
PDFwyj20161222-1.pdf
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 23-12-2016 r. PDFwyj20161223.pdf
PDFwyj20161223-1.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20161229.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: PDFzaw20170105.pdf
Wersja XML