Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 • Ogłoszenie

  o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo - usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale.
  Data publikacji: 24-10-2017 14:31
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  dla terenów przemysłowo – usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
  Data publikacji: 02-08-2017 23:15
 • Ogłoszenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo – usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
  Data publikacji: 19-07-2017 09:18
 • Ogłoszenie

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego
  Data publikacji: 30-09-2016 09:51
Wersja XML