Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych, położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale.

Szczegóły w załączniku: PDFogl20160929.pdf

Wersja XML