Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2016

Data

Nazwa postępowania

Umowa

17-05-2016 Termomodernizacja budynków Gminy Praszka - Etap III. Zadanie I - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce PDFum20160517.pdf
06-06-2016 Budowa oświetlenia drogowego w ul. Powstańców Śląskich w Praszce oraz w ul. Wodnej i Ogrodowej w Kowalach. Etap I - ul. Powstańców Śląskich w Praszce PDFum20160606.pdf
22-06-2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka PDFum20160622.pdf
27-06-2016 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych PDFum20160627.pdf
08-07-2016 Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce - Etap I PDFum20160708.pdf
11-07-2016 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce PDFum20160711.pdf
14-07-2016 Remont nawierzchni dróg w gminie Praszka PDFum20160714.pdf
27-07-2016 Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Praszka PDFum20160727.pdf
05-08-2016 Budowa oświetlenia drogowego w ul. Powstańców Śląskich w Praszce oraz w ul. Wodnej i Ogrodowej w Kowalach. Etap II - ul. Wodna i Ogrodowa w Kowalach PDFum20160805.pdf
17-08-2016 Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 PDFum20160817.pdf
02-09-2016 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu PDFum20160902.pdf
20-09-2016 Budowa oświetlenia drogowego w ul. Listopadowej w Praszce PDFum20160920.pdf
15-11-2016 Termomodernizacja budynków Gminy Praszka - Etap III. Zadanie II – docieplenie stropodachu w budynku ŚDS w miejscowości Gana PDFum20161115.pdf
Wersja XML