Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Listopadowej w Praszce
Termin składania ofert: 22.08.2016 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 17-08-2016 r. PDFwyj20160817.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20160908.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML