Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Zamówienie Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o.

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu
Termin składania ofert: 09.08.2016 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 04-08-2016: PDFwyj20160804.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20160905.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7997090
w tym miesiącu: 77969
dzisiaj: 3700

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1