Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce
Termin składania ofert: 01.06.2016 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (57,5 MB)
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 25-05-2016 r. PDFwyj20160525.pdf
Zawiadomineie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20160624.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8063108
w tym miesiącu: 29580
dzisiaj: 3697

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1