Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyszukiwarka zaawansowanaTermin: 22.01.2019, g. 10:00

Miejsce: Muzeum w Praszce

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2019 rok.

  PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - zmiana w budżecie.pdf

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom

  PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - diety sołtysów.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Praszka

  PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - rezygnacja ze strefy parkowania.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Strojcu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Ganie.

  PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - szkoła Strojec.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Ganie.

  PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - przedszkole Gana.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce poprzez zamianę siedziby z ul. Fabrycznej 18 na ul. Listopadową 18.

  PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - siedziba SPS 3.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce

  PDFprojekt.uchwały ...I.2019.2019.01.22 - DOTACJA OSP praszka.pdf

 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.
Wersja XML