Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka
Termin składania ofert: 24.05.2016 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
PDFOgłoszenie - opublikowane
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zapytania wraz z wyjaśnieniami
Zmiana SIWZ
PDFwyj20160509.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20160614.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: PDFinf20160715.pdf
Wersja XML