Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynków Gminy Praszka - Etap III. Zadanie I - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce
Termin składania ofert: 19.04.2016 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 14-04-2016 r.: ZIPzap20160414.zip
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20160510.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML