Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki wyszukiwania

Użyj wyszukiwarki zaawansowanej


Szukana fraza:
znaleziono plików: 0.
znaleziono stron: 0


Termin: 20.12.2018, g. 10:00

Miejsce: Muzeum w Praszce

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.

  PDFprojekt uchwały -zmiany w budzecie w 2018.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2019 rok.

  PDFProjekt uchwaly - budzet 2019.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały - WPF 2019.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu za lata 2016 – 2017 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 – 2017.

  PDFprojekt.uchwały - przyjęcie raportu ochrony środowiska.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka na lata 2013-2032 wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

  PDFprojekt.uchwały - program usuwania azbestu.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2018-2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko

  PDFprojekt.uchwały - program ochrony środowiska.pdf

 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.
Wersja XML