Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na 2016 rok

Nazwa konkursu: Nabór wniosków na zadanie „Wsparcie finansowe klubów sportowych działających na terenie Gminy Praszka na polepszenie bazy sportowej”
Termin składania ofert: 05-05-2016 r.
Ogłoszenie: PDFZ47-2016.pdf
ZIPzałaczniki.zip
Rozstrzygnięcie konkursu: PDFinf20160512.pdf

 


 

Nazwa konkursu: Konkurs ofertna realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka"
Termin składania ofert: 08-02-2016 r.
Ogłoszenie: Ogłoszenie
ZIPzałaczniki.zip
PDFZ8-2016.pdf
PDFU122-XIII-2011.pdf
Informacja w sprawie podziału środków finansowych na dotacje: PDFinf20160223.pdf

 


Nazwa konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień
Termin składania ofert: 30-12-2015 r. godz. 12.00
Ogłoszenie: PDFkon20151125.pdf
Karta oceny oferty: PDFkarta20160108.pdf
Wersja XML