Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Praszka do konsultacji

Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 24.11.2015 r. do dnia 07.12.2015 r. osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod adresem Urząd Miejski w Praszce Plac Grunwaldzki 13 46-320 Praszka lub pocztą elektroniczną na adres:

Burmistrz
/-/ Jarosław Tkaczyński

Załączniki:
PDFZ118-2015.pdf
PDFZ1Z118-2015.pdf
DOCFormularz_zgłaszania_uwag.doc

Wersja XML