Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Data Nazwa dokumentu Załącznik
04-02-2015 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum Postanowienie
26-06-2015 Zarządzenie Burmistrza Praszki Nr Or.0050.64.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych. PDFZ64-2015.pdf
28-07-2015 Obwieszczenie Burmistrza Praszki z dnia 28 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych PDFobw20150728.pdf
11-08-2015 Zarządzenie Burmistrza Praszki Nr Or.0050.79.2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum do przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. PDFZ79-2015.pdf
21-08-2015 Zarządzenie Burmistrza Praszki Nr Or.0050.81A.2015 w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 5 PDFZ81A-2015.pdf
25-08-2015 Zarządzenie Burmistrza Praszki Nr Or.0050.82.2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum PDFZ82-2015.pdf
25-08-2015 Zarządzenie Burmistrza Praszki Nr Or.0050.83.2015 zmieniające Zarządzenie Nr 0r.0050.79.2015 Burmistrza Praszki z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum do przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. PDFZ83-2015.pdf
27-08-2015 Zarządzenie Burmistrza Praszki Nr Or.0050.84.2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum PDFZ84-2015.pdf
27-08-2015 Zarządzenie Burmistrza Praszki Nr Or.0050.85.2015 zmieniające Zarządzenie Nr 0r.0050.79.2015 Burmistrza Praszki z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum do przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. PDFZ85-2015.pdf

 

Wersja XML