Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2015

Nazwa inwestycji: Budowa 5 elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placem manewrowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach położonych w obrębie Kiczmachów, Kowale, Kowale – Parcela, Przedmość, gmina Praszka.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
Kontynuacja postępowania z roku 2014. Wszystkie wcześniejsze dokumenty dotyczące ww. postępowania znajdują się w roku 2014.
2015-04-22 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego. PDFobw20150422.pdf

Nazwa inwestycji: Budowa zakładu przetwarzania (odzysku) odpadów tworzyw sztucznych i gumy w procesie chemicznym (kraking) zlokalizowanego na działce 94 k.m. 1 obręb Sołtysy

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2015-04-22 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20150907.pdf
2016-08-08 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFdec20160808.pdf
Wersja XML