Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na 2015 rok

Nazwa konkursu: Nabór wniosków na zadanie „Wsparcie finansowe klubów sportowych działających na terenie Gminy Praszka na polepszenie bazy sportowej”
Termin składania ofert: 06-11-2015 r.
Ogłoszenie: PDFZ108-2015.pdf
ZIPzałaczniki.zip
Informacja w sprawie podziału środków finansowych na dotacje: PDFinf20151110.pdf

 


Nazwa konkursu: Nabór wniosków na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka"
Termin składania ofert: 06-02-2015 r.
Ogłoszenie: PDFZ6-2015.pdf
ZIPzałaczniki.zip
Informacja o dotacji z budżetu Gminy Praszka: PDFinf20150216.pdf

 


Nazwa konkursu:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień
Termin składania ofert: 30-12-2014 r. godz. 12.00
Ogłoszenie: PDFkon20141124.pdf
Karta oceny ofert: PDFkarta20150113.pdf
Wersja XML