Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2014

Nazwa inwestycji: Budowa 5 elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placem manewrowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach położonych w obrębie Kiczmachów, Kowale, Kowale – Parcela, Przedmość, gmina Praszka.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
Wznowione postępowanie z roku 2011. Wszystkie wcześniejsze dokumenty dotyczące ww. postępowania znajdują się w roku 2011.
2014-11-03 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20141103.pdf

Wersja XML